Abdestsiz kurban kesilir mi? Hayvan keserken ne söylenir? Kurban kesilirken okunacak sureler!

09.07.2022 09:11 Son Güncelleme: 09.07.2022 09:12 9-12 Temmuz tarihlerinde algı edilecek olan Kurban Bayramı’nda kurban keserken abdestsiz kabul olur mu, hangi yakarma okunması mümkün merak ediliyor. Vatandaşlar mevzuyla ilgili detayları web üstünden sorgulamaya başladı. İşte, mevzu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiler…
KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR
İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere bakılırsa yenmez. Sadece kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere bakılırsa besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885). Kurban kesilirken üç kez “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):
ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban ibadetini yerine getirmek, lüzumlu şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi yakarma değildir. Bu şekilde olduğundan kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Gene bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Eğer kurban kesme eylemi yakarma olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Şundan dolayı yakarma karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte taraftan mekruh olmakla beraber Ehl-i kitabından olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).
Kurban kesen kişinin abdestli olması koşul olmamakla beraber kurban bir kurbet (Tanrı’a yakınlaşma aracı) olduğundan kesenin abdestli olması daha faziletlidir.
2022 Kurban Bayramı mesajları! Resimli, kısa hayırlı bayramlar sözleri: Arkadaşa, sevgiliye, anneye bayram mesajları!

Son Dakika Haberler