Araştırmacılar, Geriye Bir tek İyi Nihai Ürünler Bırakan ‘Sonsuza Kadar Kimyasalları’ Yok Etme Yöntemi Geliştirdiler

Bazı yaygın ve ucuz reaktiflerden yararlanan bilim adamları, iki ana “sonsuza kadar kimyasal” sınıfından kurtulmak için başarıya ulaşmış bir yöntem tasarladılar. PFAS yada perfloroalkil kimyasalları olarak adlandırılan bu kimyasallar, ciddi bir çaba harcamadan parçalanmalarının inatla zor olduğu malum bir kimyasallar grubudur. Bunlar 1940’lardan beri üretilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilim adamları, bu kalıcı kimyasalların ateşe dayanabileceğini ve su ile seyreltilemeyeceğini keşfettiler. Üstelik gömüldüklerinde bu zehirli kimyasallar çevredeki toprağa sızarak çevre için çekince oluştururken insanları ve hayvanları da etkisinde bırakır. Araştırmacılar tarafınca geliştirilen yeni bir yöntemin bu kimyasalları parçalamada etkili olduğu ve geride bir tek zararsız son ürünler bıraktığı kanıtlandı. PFAS kimyasalı, 70 yılı aşkın bir süredir su geçirmezlik ve yapışmazlık maddesi olarak kullanılmaktadır. Çoğu zaman yapışmaz tencere, yangın söndürme köpükleri, su itici kumaşlar ve yağa ve grese dayanıklı su geçirmez kozmetikler yapmak için kullanılırlar. Bu kadar geniş bir kullanımla PFAS, tüketim mallarına, içme suyuna ve hatta insan kanına sızmıştır. Sıhhat üstündeki tesirleri araştırmacılar için net olmasa da, araştırmacılara gore PFAS’a maruz kalma, çocuklarda gelişimsel etkisinde bırakır, doğurganlığın azalması ve kolesterol düzeylerinde artış ile ilişkilendirilmiştir. Uzmanlar PFAS’ı sudan filtreleyebilseler de, onları yok etmek, büyük bir vazife olduğu kanıtlanmıştır. Bunu yapmak için yalnızca birkaç seçenek vardır ve bunlardan biri yüksek ısı ve tazyik kullanımıdır. Sadece, bu yöntem oldukça enerji yoğundur ve bileşenlerin havaya salınmasına niçin olabilir. Son zamanlarda, bir grup araştırmacı, bir çalışmanın parçası olarak bileşiği başka bir halde yok etme kabiliyetini keşfetti. Ekip, bileşikte Aşil topuğu olarak adlandırdıkları bir baş grup görmüş oldu. PFAS’ı sodyum hidroksit adında olan ortak bir reaktif içinde ısıtarak grubu hedef aldılar ve işlemin baş grubu çıkardığını ve reaktif kuyruğu geride bıraktığını kaydettiler. “Bu, tüm bu reaksiyonları tetikledi ve florür oluşturmak için bu bileşiklerden flor atomları yaymaya başladı. , florun en güvenli şeklidir. Northwestern Üniversitesi’nden William Dichtel, karbon-flor bağları süper kuvvetli olmasına karşın, bu yüklü baş grup Aşil’in topuğudur” dedi. Dichtel, Science’da gösterilen çalışmanın baş yazarıdır. Ekip bilgisayar simülasyonlarını kullandı ve geliştirdikleri süreçte yalnızca iyi huylu son ürünlerin kaldığını gözlemledi. Yeni teknik, 10 perfloroalkil karboksilik asidi (PFCA’lar) ve perfloroalkil eter karboksilik asitleri (PFECA’lar) başarıya ulaşmış bir halde parçalamak için kullanılabilir. Bunlar ek olarak, en önde gelen PFAS’lar içinde yer edinen Genx adlı yaygın ikamelerinden biri ile beraber perflorooktanoik asidi (PFOA) da içeriyordu. Şimdi ekip, öteki PFAS türlerini de bozmak için yeni stratejiyi kontrol etmeyi hedefliyor. “Aynı Aşil topuğuna haiz olmayan başka sınıflar da var, sadece her birinin kendi zayıflığı olacak. Onu tanımlayabilirsek, onu yok etmek için iyi mi etkinleştireceğimizi de biliriz,” dedi Dichtel.

Teknoloji Haberleri