Asteroid Ryugu Örneği Güneş Sistemimizden Daha Eski Toz Tanelerine Haiz

Asteroit Ryugu’dan gelen örnekleri inceleyen bilim adamları, şaşırtıcı bir keşifte bulundular. Güneş Sistemimizden bile daha eski olan mikroskobik antik araç-gereç taneleri tespit ettiler. Dünya’ya yakın güneş yörüngesinde bulunan asteroid Ryugu, bir topaç şeklindedir ve her 16 ayda bir Güneş’in çevresinde döner. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) Hayabusa2 uzay aracı, Haziran 2018’den Kasım 2019’a kadar asteroid Ryugu’yu (162173) keşfetmekle göreve getirildi. 2020. Bu mesela yeni analizinde, bilim adamları içinde güneş öncesi araç-gereç tespit ettiler ve bu tarz şeyleri incelemenin güneş sistemimizin oluşumunun ardındaki fenomene yeni bir ışık tutabileceğine inanıyorlar.Carnegie Enstitüsü’nden kozmokimyacı Jens Barosch’a gore Washington, değişik türde güneş öncesi tanecikler, değişik türdeki yıldızların ve yıldız süreçlerinin sonucudur. Bu, izotop imzaları kullanılarak tanımlanabilir, diye ekledi. İzotopların, uzak yıldızların kimyasını ve onlarda meydana gelen süreçleri idrak etmek için oldukça mühim olduğu düşünülüyor. “Bu taneleri laboratuvarda tanımlama ve araştırma fırsatı, Güneş Sistemimizi şekillendiren astrofiziksel vakaları anlamamıza da destek olabilir. öteki kozmik nesneler şeklinde,” dedi Barosch. Bununla beraber çalışmanın baş yazarıdır. The Astrophysical Journal Letters’da gösterilen çalışmada, ekip 57 tane güneş öncesi materyali tespit edebildi. Önceki emekler da Ryugu’da bazı güneş öncesi materyalleri tespit etmişti. Ekip, yeni keşfedilen taneleri meteorlarda bulunanlarla karşılaştırdı ve Ryugu’nun bileşiminin CI kondritlerine benzer bulunduğunu gözlemledi. Bunlar, bileşimi Güneş’inkine benzeyen karbonlu kondritlerin ender bir alt türüdür. “Hayabusa2 uzay aracı tarafınca Ryugu asteroidinden döndürülen örnekler güneş öncesi yıldız tozu taneleri içeriyor. Bollukları ve bileşimleri, CI kondritlerinde bulunan güneş öncesi materyale benzer, ”diye yazdı araştırmacılar. Sonuçların, Ryugu asteroidinin kondritlerle yakından ilişkili olduğuna dair kanıt sağladığını eklediler.

Teknoloji Haberleri