Izdırap Iyi mi Yazılır? Izdırap TDK Doğru Yazılışı… Izdırap Mı Izdrap Mı?

 Izdırap Iyi mi Yazılır?
 Izdırap, Elem, üzüntü ve zahmet benzer biçimde birden fazla anlamdaşı bulunan bir sözcüktür. Izdırap kelimesinin doğru yazılışı ıstırap olacaktır. Türkçe’ ye pek oldukça dilden geçmiş bulunan kelime bulunmaktadır. Bu yüzden kavram karışıklığı yaşanabilmektedir. Izdırap sözcüğü Arapça dilinden dilimize katılmış bulunmaktadır. TDK lügat kayıtlarında Istırap; acı, üzüntü ve sorun şeklinde görülmektedir. Arapça izdirab sözcüğünden ıstırap olarak Türkçe’ ye geçmiştir. Istırap kelimenin doğru yazılışıdır, ızdırap ise yanlış yazım şeklidir.
 Izdırap TDK Doğru Yazılışı, Izdırap mı Izdrap mı?
 Izdırap kelimesinin TDK sözlükte doğru yazılışı Istırap’ tır. Şu demek oluyor ki üzüntü, kaygı, tasa anlamları taşıyan ıstırap sözcüğünün, Izdırap olarak yazılması da Izdrap olarak yazılışı da doğru değildir. Arapçadan Türkçe’ ye geçmiş bulunan Istırap kelimesi, yaşamın güçlüklerini ifade etmektedir. Üzüntü, sorun, güçlük, kaygı ve tasa olarak pek oldukça anlamdaşı bulunmaktadır. Istırap sözcüğünün bir anlamı da muzdariptir. Muzdarip kelimesinin doğru yazılışı da Mustarip olması gerekmektedir. Istırap, cümle içinde kullanılacak olursa; Tüm ıstıraplara karşın pes etmedi. Okulunu birincilikle tamamlamış oldu.
Bazı insanoğlu yaşam boyu ıstırap çekmektedir.
Çekilen ıstıraplar gün gelir mutlulukla yer değiştirir. Benzer biçimde pek oldukça cümle kurulabilir.
Izdırap olarak kullanılan kelimenin doğru yazılış şekli ıstırap olacaktır. Güçlük, üzüntü, elem, üzüntü benzer biçimde anlamlar taşıyan sözcük halk içinde ızdırap olarak çoğunlukla kullanılmaktadır. Oysaki pek oldukça sözcük benzer biçimde ızdırap yanlıştır ve doğrusu ıstıraptır.
 

Son Dakika Haberler