RBI Ücretler, Ödeme Sistemlerindeki Ücretler Hakkında Kamuoyu İstiyor: Tüm Detaylar

Çarşamba günü Biriki Bankası, bu tür işlemleri ilgili kuruluşlar için ekonomik ve bununla birlikte ekonomik olarak kazançlı hale getirmek amacıyla, ödeme sistemlerindeki ücretler ve harçlar hakkında halktan görüş istedi. Ödeme sistemleri, Anında Ödeme Hizmeti (IMPS), Ulusal Elektronik Fon Transferi (NEFT) sistemi, Gerçek Zamanlı Brüt Ödeme (RTGS) sistemi ve Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) ihtiva eder. Banka kartları, kredi kartları ve Ön Ödemeli Ödeme Araçları (ÜFE) öteki ödeme araçları içinde yer ediniyor. Merkez bankası, RBI’nin ödeme sistemlerindeki girişimlerinin odak noktasının sistemsel, prosedürel yada gelirle ilgili sorunlardan kaynaklanabilecek sürtüşmeleri hafifletmek bulunduğunu söylemiş oldu. Hindistan Merkez Bankası (RBI), 3 Ekim’e kadar ödeme sistemlerindeki ücretler ve harçlarla ilgili 40 hususi sual hakkında kamuoyu görüşü istedi. Ödemelerde birçok aracı varken işlem zincirinde, tüketici şikayetleri çoğu zaman yüksek ve saydam olmayan ücretlerle ilgilidir. RBI, ödeme hizmetleri ücretlerinin kullanıcılar için makul ve rekabetçi bir halde belirlenmesi icap ettiğini ve aracılar için en uygun gelir akışını sağlaması icap ettiğini altını çizdi.” Bu dengeyi sağlamak için dikkate alındı. Değişik boyutları vurgulayarak ve payho’yu arayarak ödeme sistemlerinde uygulanan çeşitli ücretlerin kapsamlı bir incelemesini yapmak için yararlıdır. Bir ödeme sistemindeki ücretler, bir dijital işlemi kolaylaştırmak için Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları (PSP’ler) tarafınca kullanıcılara (başlatıcılar yada lehtarlar) uygulanan maliyetlerdir. Ücretler, ödeme sisteminin türüne bağlı olarak oluşturanlardan yada lehtarlardan öğrenim edilir. Bir fon transferi ödeme sisteminde, ücretler çoğu zaman ödeme emirini oluşturandan öğrenim edilir. Bunlar çoğu zaman havale için ayrılan tutara ek olarak alınır. Bir tüccar ödeme sistemi söz mevzusu olduğunda, ücretler çoğu zaman nihai para alıcısından (tüccar) geri alınır. Bu, satıcı tarafınca alacak tutarından aynı tutarın düşülmesi yada satıcının alacağı tutarda bir indirim yapılmasıyla yapılır. Dijital ödeme hizmetleri sağlamaya dahil olan kuruluşlar, çoğu zaman satıcıdan yada müşteriden geri alınan yada bir şahıs tarafınca karşılanan maliyetlere maruz kalır. RBI, daha ilkin bu ücretleri taşıyan müşterilerin hem avantajları hem de dezavantajları olsa da, makul olmaları ve dijital ödemelerin benimsenmesinde caydırıcı olmaması icap ettiğini söylemişti.

Teknoloji Haberleri