Sivas’ta petrol umudu: ‘1970’lerde yarım kalan sondaj devam ettirilmeli’

19.08.2022 11:08 Haber Deposu: İHA Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, İmranlı’dan Kayseri’ye kadar ortalama 200 km uzunluğunda ve 50 km genişliğindeki Sivas Havzası’nın petrol içerebilecek jeolojik özelliklere haiz bulunduğunu belirtip, 1974’de yarım kalan sondajın sürdürülebilmesinin yararlı olabileceğini savundu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilim Mühendisliği Kısmı Öğretim Üyesi Kavak, Sivas Havzası’nın kabaca 65 milyon yıl ilkin gelişmeye başladığını belirtip bu tip büyük çökel havzalarında petrol oluşumunun mümkün bulunduğunu açıkladı.
Petrolde dikkat çekici yükseliş: ABD verileri piyasaya kaygı pompaladı
Kavak açıklamasında, “Sivas Havzası bir Tersiyer havzası olup bu tip büyük çökel havzalarında petrolün oluşumunu görebilmek mümkün. Türkiye’de bu tür petrol ve naturel gazın oluştuğu ve çıkarıldığı havzalar genel olarak Trakya, Adana ve Cenup Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Bilhassa 12-13 bin metrelik çökel kalınlığına haiz Sivas Havzası’nın Emirhan ve Karayün bölgelerinde petrolün kapanlanıp oluşabilmesini sağlayacak tuz tektoniği yapılarının dünyadaki en iyi örneklerinden birisi bulunduğunu biliyoruz. Meksika Körfezi’nde çıkarılan petrolle ilişkili deniz altında gözlenen benzer yapılara bu bölgede de rastlanmış durumda. Sivas Havzası’nda 1974’de bu bölgelere yakın olarak Celalli köyünde MTA tarafınca bir emek verme yapılmış. 3 bin 643 metrelik bir sondajda değişik kaya birimleri kesilmiş sadece herhangi petrol emaresine rastlanmamış. Meydana getirilen çalışmada ve raporlarda bunun ayrıntısını görüyoruz. Sadece şu an ki olanaklar ve bakış açısıyla sondaj bin metreye yakın kalınlıkta devam ettirilip tabandaki esas ana kayaya varılabilseydi ve detaylı bir jeofizik sismik kesit çıkarılabilseydi bunun emarelerine varılabilmesi mevzusunda bir ihtimal daha çok şansımız olabilirdi diye düşünüyorum. Kapatılmış olan kuyuda bu sondajı tekrardan başlatma ihtimali ne aşama mümkün olabilir bilmiyorum sadece yetkili devlet kurum ve kurumlarının yapabileceği bu tür yaklaşımlarla bu mevzu yine değerlendirilebilir” dedi. “YAKLAŞIK 1000 METRELİK DERİNLİK HAKKINDA HERHANGİ BİR VERİ YOK”
Prof. Dr. Öğr. Üyesi Kaan Şevki Kavak, petrolü dokunabilecek gözenekli kayaçların kesilmeleri halinde petrole ulaşılabileceğine dikkat çekip şunları söylemiş oldu, “Ek olarak jeofizik çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bölgede bir ABD şirketi tarafınca günümüze yakın meydana gelen sismik kesitler var ve onların ayrıntısına ulaşmaya çalışıyoruz. Yer altında petrolle ilişkili yapıların sismik kesitlerle de ortaya çıkarılması gerekiyor. Ümitli olan petrol taşıyacak kayaçların da bu bölgelerde sondajlarla kesilmesi gerekiyor. Bu sondajı başlatmışlar fakat 1974’de kısıtlı imkânlarla meydana getirilen bir emek verme. Büyük Tersiyer havzalarında bu tür petrol yapıları var fakat Sivas Havzası’nı milyonlarca senedir etkileyen tuz ve bindirme tektoniğini de hesaba katmak gerekiyor. Bilhassa bölgede kayaçları etkileyen sıkıştırmalar ki Sivas Havzası halen bu şekilde bir sıkıştırma altında, petrolün kapaklanıp olgunlaşmasını sağlayacak sistemi zorlamış olabilir ve bu yüzden de bilhassa bindirme tektoniği petrol gelişimini menfi yönde etkilemiş de olabilir.”
Sivas’ın Celali köyünde 1972-74 yılları aralığında devam eden sondaj çalışmalarında petrole ulaşılmak istenirken 3 bin 643 metrede sondaj çalışmasının durdurulup kuyunun kapatılmış olduğu biliniyor.

Son Dakika Haberler