Yargıtay’dan karar: ‘Nitelikli işe asgari ücret verilemez’

19.08.2022 09:41 Haber Deposu: İHA Bir avukatın yanında yazman olarak çalışan genç hanım, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Son olarak 4 bin TL net ücret ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması sebebiyle senelik izin kullanamadığını öne sürdü. Davacı yazman; kendi tuttuğu harcama ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile senelik izin ve ücret alacaklarının faiziyle beraber davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
Elon Musk ‘bu işte para var’ diyor: Türkiye için fırsat doğabilir
Davalı avukat; davacının yazman olarak çalıştığını, işyerinde başka bir çalışan bulunmadığını, son tutarının asgari ücret bulunduğunu dile getirdi. Ücretin ödenmediği iddiasının doğru olmadığını, davacının 2019 senesinde kredi çekerek otomobil aldığını, minimum üç kere tatile gittiğini, senelik izinlerini kullandığını beyan ederek davanın reddi icap ettiğini savundu. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf da sonucu istinaf etti. Bölge Adalet sarayı Mahkemesi, itirazları reddetti. Sonucu bu kez taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Nitelikli işçinin asgari ücretle çalışmasının yaşamın olağan akışına ters olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, avukat katibinin asgari ücretle büyükşehirde çalıştırılamayacağına hükmetti. Kararda şu şekilde denildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık tutarının net 4.000,00 TL bulunduğunu ileri sürmüştür. Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde yazman, (avukat katibi belgesi mevcut) olarak çalmış olduğu anlaşılmaktadır. Davacı vekili, davacıya ödenen aylık ücretin ispatı yönünde davacının kendi tuttuğu ve işverence kayıtlara esas alınan harcama ajandalarına dayanmış ve harcama ajandaları yargılama esnasında mahkeme kasasına alınmıştır.
Fiyatlar düzmece ilanlarla şişiriliyor
İncelenen harcama ajandalarında davacıya 2018 senesinde 3 bin 500 TL net ücret ödendiği, 2019 senesinde ise 4.bin TL net ücret ödendiği görülmektedir. Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalmış olduğu işyerinin büyükşehirde olması ve yapmış olduğu işin nitelikli bir iş olması sebebiyle işin niteliği gereği asgari ücretle emek vermesi yaşamın olağan akışına da uygun düşmemektedir.
Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının 3342 kodlu hukuk sekreteri için TÜİK tarafınca bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üstünden hesaplanmalıdır. Noksan araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.”

Son Dakika Haberler